RM Østlandet 2018 – invitasjon !

                          .

Gjøvik Atletklubb

inviterer med dette til RM Østlandet 2018 !

Tid                             Lørdag 20. oktober og søndag 21. oktober 2018.
Sted                           Gjøvik Stadion, Oscar Nissens gate 2, 2821 Gjøvik             

Innveiing                  Kl. 10.00 – 11.00 (gjelder begge dager)
Stevnestart              Kl. 12.00 (gjelder begge dager)

Påmelding               Alle deltakere melder seg på via sin klubb
Påmeldingsfrist      Lørdag 06. oktober 2018

Startkontingent      Kr 300,-. Betales til Gjøvik AKs konto: 2050.38.04043
Merk betalingen ”RM 2018 din klubb”
Betales innen lørdag 13. oktober 2018.

Kontaktperson       Tor Kristoffer Klethagen: leder@gjovikak.no

Overnatting                         Det er 11 sengeplasser på klubbens lokale som leies ut etter førstemann til mølla-prinsippet. Kr 150,- per person per døgn.

Hvis du vil sove i klubbens lokale må du ta med deg dynetrekk og putetrekk, eventuelt sovepose. Det er nyvaskede laken på sengene.

Det er kjøkken, dusj og badstue I lokalet. Badstue koster
kr 30.- per gang.

Vi ønsker alle utøvere velkommen til nok et RM på Gjøvik!

Med vennlig hilsen

Atletene i Gjøvik Atletklubb

 

Påmelding til RM Østlandet 2018

Alle påmeldinger skal komme fra utøverens klubb.
Send også med navn på funksjonærer din klubb kan stille med.
Vi trenger dommere, TO og skivepåsettere.

Frist for påmelding: Lørdag 06. oktober 2018

Påmelding sendes til: solheimsnes@yahoo.no
med kopi til:
sekreter@gjovikak.no og nicolaironess@gmail.com

Klubb:                                              Kontaktperson:
E-post:                                             Telefon:
Utøvere:                                          

NAVN KLASSE FØDT KAT. RYKK STØT

 

Startkontingent, kr 300,-. betales innen lørdag 13. oktober 2018.
Samlet startkontingent, kr (     ) er overført til
Gjøvik AKs konto nr.: 2050.38.04043