Spillemidler til utstyr 2016

NIF -utstyr
SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 2016

NIF har i år 29,4 millioner kroner som skal fordeles.
Årets søknadsfrist er onsdag 23. november 2016.

Det søkes via Sportsadmin.
Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar
e-posten med informasjon om ordningen.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.

Utstyret må være kjøpt inn etter 01. januar 2016.

Viktige dokumenter: her linker dere opp dokumentene nedenfor

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan en søker.
Denne finnes på følgende link: Veiledning