Stian Grimseth – midlertidig sportssjef !

Logo - NVF

NVF – SPORTSSJEF

Hei alle,

Etter avtale med Arne Grostad vil eg gjerne sende følgjande informasjon:

Underteikna har for perioden 01.12.16 – 25.03.17 tatt på seg eit midlertidig engasjement som sportssjef i Norges Vektløftarforbund. Sjå vedlagt skriv som beskriv litt meir om engasjementet og plan for samlingar ute i regionane for perioden fram til 10.04.17.

Eg fekk vert litt innom på den førre samlinga på TIS, og gleda meg til meir tid for å få følgje opp våre mange flotte og lovande utøvarar.

Beste helsing
Norges Vektløfterforbund

Stian Grimseth
Midlertidig sportssjef
Mobil 913 60 531

Vedlegg: NVF – sportslig dokument 2017