Kompetanselørdag i Oslo – innbydelse!

Til
Medlemsklubber i Østlandet Vektløfterregion

INNBYDELSE TIL KOMPETANSELØRDAG I OSLO !
Lederkurs og klubblederkonferanse 2017

Østlandet Vektløfterregion innbyr til lederkurs og klubblederkonferanse i Osloidrettens Hus. Både klubbledere, trenere og ordinære medlemmer kan delta.

Tid : Lørdag 23. september 2017, kl. 10.00.
Sted : Møterom 331 (Kollen), Osloidrettens Hus, Ekeberg, Oslo.

Dette er vår første konferanse for klubbledere etter reetableringen av regionen i 2013.  Hensikten er å sette i fokus de spesielle muligheter og utfordringer vi har i vår region.
Er vi organisert på en optimal måte? Kan noe bli bedre – og hva kan vi gjøre med det?

Det er vårt ansvar å videreutvikle vektløfting i vår region. Skal vi finne den rette veien fram, må region og klubber trekke i samme retning. Da må vi starte med å snakke sammen.
Hva gjør vi nå? Hva kan vi gjøre? Og hva bør vi gjøre fremover?

Program:
10.00-10.15 Velkommen ved Hans Martin Arnesen, Østlandet Vektløfterregion.
10.15-12.15 Lederkurs ved Dietmar Wolf, landslagstrener i NSF: Organisasjonsutvikling.
Hva, hvordan, hvor og når?
12.15-13.00 Lunsj
13-00-15.00 Klubblederkonferanse ved Hans Martin Arnesen: Vi diskuterer saker relatert til vår region. Hvordan står det til i 2017? Hva er bra og hva kan bli bedre? Og hva med 2018 og veien videre fremover?

Påmelding:
– Påmeldingsfrist: Tirsdag 12.september. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema.
– Deltakerne skal meldes på gjennom sine klubber.
– Hver klubb kan stille med inntil tre deltakere.
– Påmelding sendes samlet fra klubb til Hans Martin Arnesen på h.m.arnesen@gmail.com
– Kursutgifter og servering dekkes av regionen.
– Regionen dekker ikke reiseutgifter.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Østlandet Vektløfterregion

Hans Martin Arnesen
Leder

Se hele innbydelsen her:
Kompetanselørdag 2017 – innbydelse