Momskompensasjon 2017

MOMSKOMPENSASJON

Det er to typer momskompensasjon, nemlig:
Anlegg og
– Vare- og tjenestemomskompensasjon.

Søknadsfrist for anlegg er 01. mars 2017.
Søknadsfrist i 2016 for vare- og tjenestemoms var 15. august.

Se info her: Merverdikompensasjon