Tiltaksplan for 2017 – viktig melding!

Logo - NVF

 

 

 

 

TILTAKSPLAN FOR 2017 – VIKTIG MELDING FRA NVF !

Hei

For å få opp en tiltaksplan for 2017 må klubber og kretser/regioner
melde inn tiltak (løfterskoler, dommerkurs, treningssamlinger,
trenerkurs …) som de planlegger å gjennomføre i 2017 til forbundskontoret
innen 01. desember 2016.

For regioner som har bedt sine klubber om tilsvarende innspill, bes vi
om at disse bringes videre til forbundskontoret.

Med vennlig hilsen
Norges Vektløfterforbund

Arne H. Pedersen
Generalsekretær
480 42 210