Allaktivitet 2016 - 01
Rebecca Tiffin: Foto fra Allaktivitetsdagene i Østfold for 4.-klassinger.

GENERELT
Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men
også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt (kunnskapsmessig).
De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

TRENER 1
Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

HVEM ?
Målgruppe for Trener 1 er personer som ønsker å bli trener for nybegynnere.
Uavhengig om disse er barn, ungdommer eller voksne.
Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere
utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

Dette sier NIF om Trener 1.