Trener 1 kurs 2018 er gjennomført !


Rapport fra Trener 1 kurs i Spydeberg

Den 29-30.09 og 13-14.10.2018 ble det for første gang arrangert trenerkurs i egen regi i vår region. Kurset ble arrangert i Spydeberghallen med 15 deltakere.

Det var 12 deltaker som fikk godkjent del 2 og del 3. To av deltakerne kunne ikke møte til del 3 på grunn av sykdom og jobb, og må ta dette ved en senere anledning. Samtlige har tatt del 1 på internett.

Etter fullført del 2 og 3 kreves det 40 timer praksis, som må godkjennes av klubbleder for å få godkjent kurset som Trener 1.

Det var stor iver blant deltakerne og det vil bli mange gode trenere i regionen etter hvert.

Tilbakemeldingen etter kurset har vært meget positive så vi må fortsette å holde kurs slik at alle klubber får kvalifiserte trenere. Det er i klubbene det utøves aktivitet så dette er meget viktig.

Følgende har fått godkjent del 2 og 3:

– Andres Mauricio Kjeldner, Spydeberg Atletene
– Marie Grythe, Spydeberg Atletene
– Kaya Synnøve Kristiansen, Spydeberg Atletene
– Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
– Robert Grønland, Gjøvik AK
– Eva Grøndal Lundberg, Spydeberg Atletene
– Simen Rise Aasland , Gjøvik AK
– Jomar Ringvold, Gjøvik AK
– Marian Johnsen, Gjøvik AK
– John Nielsen, Lørenskog AK
– Leif Erik Gladstad, Lørenskog AK

Egon Vee-Haugen
Trenerutvikler