unnamedlogo Spydeberg AKLogo - NVF

 

Invitasjon

Trener 1 kurs i Spydeberg

Norges Vektløfterforbund inviterer med dette til Trener 1 kurs del II og III i Spydeberg.
Teknisk arrangør er Østlandet Vektløfterregion og Spydeberg Atletene.

Trener 1 kurset består av 3 moduler, samt én praksisdel (45 timer), som alle må være godkjent gjennomført før man får utstedt et diplom som godkjent Trener 1.

Modul I er internettbasert (e-læring) og må fullføres før man kan fortsette på del II.
Modul II holdes i pinsen, fra lørdag 03. til mandag 05. juni 2017.
Modul III holdes fra lørdag 17. til søndag 18. juni 2017.

Sted: Spydeberghallen, Stasjonsgaten 35, 1820 SPYDEBERG

Timeplan for Del II (03. – 05. juni 2017): 

Dato                           Tidspunkt                  Tema                          Rom
Lørdag 03. juni           12.00 – 18.00             Teori                            Forelesingsrom
Søndag 04. juni          10.00 – 14.30             Teori                            Forelesingsrom
.                                     14.30 – 18.00             Praksis                        Treningsrom
Mandag 05. juni         10.00 – 13.00             Teori                            Forelesingsrom
.                                     14.30 – 18.00             Praksis                        Treningsrom

Instruktør: Ronny Fevåg, ronnyfevaag@gmail.com.
Kontaktperson påmelding: Hans Martin Arnesen, h.m.arnesen@gmail.com.
Kontaktperson i Spydeberghallen: Johan Thonerud, johan@gymthonerud.no.  

Påmelding
– Siste frist for påmelding er: Lørdag 13. mai 2017.
– Påmelding sendes samlet fra klubb til: h.m.arnesen@gmail.com.
– Deltakerne meldes på gjennom sine klubber.
– Samlingen er gratis og mat er inkludert. Reiseutgifter dekkes ikke.

Viktig!
Modul I er Internettbasert (e-læring) som må fullføres før man kan fortsette på del II. Gå inn på NIF`s sider på https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=2
Følg linken for så å opprette en bruker samt et passord. Gjennomfør deretter samtlige moduler under «trenerløypa nivå 1». For hver godkjent gjennomført modul genereres det et diplom i pdf som skrives ut eller sendes på mail til instruktør, ronnyfevaag@gmail.com, før kurset starter.

Vi anbefaler at en starter opp med dette i god tid da det gjerne tar litt tid.
http://kurs.idrett.no/ finner du alle e-læringskursene som inngår i Trenerløypa.
Kursene vil ha forskjellige påmeldingskriterier og dette blir opplyst om i kursets beskrivelsesfelt.

Velkommen til Trener 1 kurs i Spydeberg!

Hans Martin Arnesen                                                             Johan Thonerud
Leder Østlandet Vektløfterregion                                        Leder Spydeberg Atletene

Vedlegg: Påmeldingsskjema

 

Påmeldingsskjema – Trener 1 kurs

Kontaktperson
E-postadresse
Telefon

 

Navn Fødsels-dato Klubb Adresse E-postadresse