Trener 1 Kurs, modul 2 og 3 i Spydeberg

Trener 1 Kurs - Spydeberg
Foto, fra venstre: Daniel Roness, Marit Årdalsbakke, Ronny Fevåg (kursholder),
Johan Thonerud, Hilde Næss, Marius Eliassen, og i front Egon Vee-Haugen.

Trener 1 Kurs, Modul II og III, i regi av Østlandet vektløfterregion,
03-05. juni og 17-18. juni 2017

———————————————————
Her ser vi en munter og energisk gjeng med forventningsfulle utøvere, som nå også ønsker
å føre sin kompetanse videre. De skal sørge for at vektløftere i Norge skal få kyndig hjelp
og støtte når de oppsøker sin lokale klubb. Spesielt artig at to levende legender i norsk
vektløfting deltar og skaper spennende meningsutvekslinger. Så, takk Johan og Egon for
det historiske anslaget dere bidrar med i gruppen.

Dette er fra helgen 17. og 18. juni; den siste av totalt fem dager med teoretisk og praktisk
tilnærming av mange ulike fagfelt som vektløfting består av.

Den teoretiske delen er et samarbeid med kamp- og styrkeidrettene i Norge hvor følgende
tema gjennomgås nøye; trenerrollen, idrettspsykologi, mental trening, basistrening og
sosial trening.

I tillegg har utøverne også gjennomgått flere e-læringsmoduler før kursets oppstart;
aldersrelatert trening, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, idrett uten skader, ‘
trenerrollen, barneidrettens verdigrunnlag

Den praktiske delen har bestått av; vektløftingens historie, NVFs organisering og lover,
førstehjelp, treningsplanlegging, og ikke minst masse praktisk og spesifikk teknikktrening.

Arbeidsmetoden på den praktiske delen har vært gruppearbeid med tre personer som gikk
sammen, hvor den ene spilte rollen som ny og fersk utøver, den andre var trener/coach, og
den tredje observerte samspillet mellom utøver/coach. Deretter rullerte de på rollene så alle
fikk sin dose fra hvert enkelt ståsted. Dermed fikk de smake sin egen «medisin», fra tre ulike perspektiver. Det ble da fortløpende skapt en erfarings basert læring – som nå straks de er
ferdig med helgen – kan omsettes i egen klubb, eller andre arena der folk ønsker å lære
vektløfting.

Nå gjenstår bare 45 timer med praktisk trenerarbeid i egen klubb, med tett oppfølging av
sin sportssjef eller treneransvarlig som mentor for å få godkjent utdannelsen sin.

Gleder meg til å se disse seks kapasitetene skape grobunn, og drive vektløftingen til nye
høyder i fremtiden!

Med sportslig hilsen

Ronny Fevåg
Kursholder trener 1

Deltakerliste: Trener 1 kurs 2017 – deltakere