Trener 2 – hva er formålet ?

Trenerkurs
Foto: Fra et trenerseminar for trenere og ledere i Sveits.

GENERELT
Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men
også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt (kunnskapsmessig).
De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

TRENER 2
På nivå to i Trenerløypa er deltakelse fortsatt satt i fokus, men det legges også
vekt på utvikling av utøverne. Trener 2 bygger på kompetansen og praksisen fra
Trener 1, men det tilkommer også nye momenter som selve treningsprosessen.
Mange særforbund har på Trener 2-kursene et ekstra søkelys på hvordan være
en god og effektiv trener for ungdommer.

Hovedmålene på Trener 2 er å:

  • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
  • Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen

HVEM ?
Målgruppen er trenere som ønsker å videreutvikle både seg selv og utøverne.
For å delta på Trener 2-kurs kreves det at man har Trener 1 i den aktuelle
særidretten, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener.

Dette sier NIF om  Trener 2.