Trener 4
GENERELT
Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også
bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt (kunnskapsmessig).
De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

TRENER 4
Prestasjon og toppidrett er hovedfokuset på Trenerløypas høyeste nivå, Trener 4.
Deltakerne på disse kursene er tenkt å ha en funksjon eller stilling som trener på
toppnivå, enten i klubb eller i et særforbund.

Hovedmålet
på Trenerløypas høyeste nivå, Trener 4, er å gjøre treneren i stand til å videreutvikle
utøvere som er på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

HVEM?
Målgruppen er trenere som arbeider med dagens og morgendagens toppidrettsutøvere.
For å delta på Trener 4-kurs kreves det at man har Trener 3 i den aktuelle særidretten,
og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Dette sier NIF om Trener 4.