Trenerløypa – Trener 3 kurs

Trenerløypa
GENERELT

Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men
også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt (kunnskapsmessig).
De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

TRENER 3
Trener 3 har utvikling og prestasjon i fokus. For å utvikle morgendagens
toppidrettsutøvere kreves det kompetente trenere. Deltakerne på Trener 3
kursene er som regel trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et
høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hovedmålet
på Trener 3 er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte
praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for
morgendagens toppidrettsutøvere.

HVEM ?
Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på
prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.
For å delta på Trener 3-kurs kreves det at man har Trener 2 i den aktuelle
særidretten, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener.

Dette sier NIF om Trener 3.