Logo - NVF

INVITASJON TIL UTVIKLINGSSEMINAR PÅ GARDERMOEN

Norges Vektløfterforbund inviterer til utviklingsseminar på
Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen,
lørdag 08. oktober 2016, kl. 09.00 – 18.00.
Hotellet er i gangavstand fra flyterminalen.

Påmeldingsfristen er lørdag 03. september.

Det skal arbeides med utgangspunkt i utviklingsseminaret 02. april 2016,
der det var stor stemning for å satse på noen få store regioner som kan påta
seg flere oppgaver.

Strategiplanen for 2017 – 2020 vil være et viktig tema. Tiltaksplan for 2017
vil bli selvsagt bli behandlet, og man vil ha en gjennomgang av status i forhold
til tiltaksplanen for 2016.

Forbundsstyret er svært opptatt av at forbundets aktiviteter bygges på direkte involvering fra alle klubbene, regionene og kretsene, og håper derfor at flest
mulig klubber, regioner og kretser deltar.

Se innbydelsen her: NVF 2016 – klubbleder utviklingsseminar