Regionstrenere er oppnevnt !

Fredrik Kvist Gyllensten   Egon Vee-Haugen (4)

VÅRE FØRSTE REGIONSTRENERE ER OPPNEVNT !

Fredrik Kvist Gyllensten (26) og Egon Vee-Haugen (62) ble på
regionsstyremøtet, 17. januar 2017, oppnevnt som regionstrenere i
Østlandet Vektløfterregion. De er regionens første regionstrenere.
Viktige oppgaver venter på at disse karene kommer og tar tak.
Vi ønsker regionstrenerne lykke til med oppgavene !

Møtereferatet ses her: Styremøte 2017-01, referat