Klubbene

På denne siden finner du en komplett oversikt over alle klubbene i Østlandet Vektløfterregion. Kunne du tenke deg å begynne med vektløfting, så er det bare å ta kontakt med din lokale klubb. 

Gjøvik

ATLETKLUBB

Etablert: 1964

Leder: Geir Karlsen

Email

Elverum

ATLETKLUBB

Etablert: 2018

Leder: Robert Grønland 

Email

Idrettslaget

kraftsport

Etablert: 1957

Leder: Heidi Hille Arnesen

Email

Christiania

atletklubb

Etablert: 2015

Leder: Magnus Lund 

Email

Oslo

aTLETKLUBB

Etablert: 1916

Leder: Trygve Nilsen

Email

Spydeberg

atletene

Etablert: 2007

Leder: Johan Thonerud

Email

Storhamar

functional
fitness og atletklubb

Etablert: 2022 

Leder: Sandra Krohg-Brevig

Email

Ringsaker

FUNCTIONal
FITNESS OG ATLETKLUBB

Etablert: 2022 

Leder: Håkon E. Bekkevold 

Email

Lørenskog

atletklubb

Etablert: 1979

Leder: Hilde Næss

Email

Moss

styrke-idrettsklubb

Etablert: 1970

Leder: Eilen Pollen

Email

T&IL

national

Etablert: 1905

Leder: Steinar Aleksander Aas

Email

Halden

styrke- idrettslag

Etablert: 1962

Leder: Arnulf Wahlstrøm

Email

Jeløy

atletklubb

Etablert: 2015

Leder: 

Email

Lenja

atletklubb

Etablert: 1967 

Leder: Arne Tveter

Email

NIF's lov om medlemskap i idrettslag

§ 10-4. Medlemskap i idrettslag

(1) For at en person skal opptas i et idrettslag må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at det er mottatt.

Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker.

(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets

Nyhetsbrev

Vi sender ut et nyhetsbrev en gang i blant.

I nyhetsbrevene våre får du referater fra stevner, praktisk informasjon om kommende arrangementer og andre spennende nyheter.

Registrer deg i dag, og få nyhetsbrevet du og. Vi lover – dette er det eneste vi bruker dataene dine til.

For å registrere deg som mottaker av nyhetsbrevene våre ber vi deg om å klikke på boksen under.

Du kan kansellere nyhetsbrevet når som helst ved å trykke på linken nederst på nyhetsbrevet vi sender deg.

Vi bruker Mailchimp. Ved å abonnere godtar du at dataen blir lagt inn i Mailchimp-systemet vårt Les mer om Mailchimps personvernspolicy her.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik