Regionen

ØSTLANDET VEKTLØFTERREGION

Organisasjon
Østlandet Vektløfterregion er opprettet av Norges Vektløfterforbund (NVF), og består av alle idrettslag innen regionens grenser som er medlem av NVF. Regionens grenser fastsettes av NVF og omfatter fylkene Akershus, Oppland, Oslo og Østfold.

Organisasjonsleddet ble i 2008 vedtatt oppløst, og sportssjefen i NVF administrerte aktiviteten. Men på et lederseminar i Tallinn, 2011, ble det vedtatt tiltak for reetablering. Et interrimsstyre ble 26. mai 2012 valgt, og lørdag 23. mars 2013, ble kretsen reetablert på et stiftelsesmøte i Spydeberghallen, Spydeberg – da under navnet Østlandet Vektløfterkrets.

Under forbundstinget til NVF, 22. mars 2015, på Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen, ble det vedtatt at organisasjonsleddets navn skal være Østlandet Vektløfterregion.

Styret 2019

(Valgt på regionstinget, Søndag 17. mars 2019) 


Leder Nicolai Roness                                  Gjøvik Atletklubb                          2 år
Nestleder Johan Thonerud                        Spydeberg Atletene                       2 år
Styremedlem Christian Lysenstøen        Spydeberg Atletene                        1 år
Styremedlem Asta Rønning Fjærli           Oslo AK                                            1 år
Styremedlem Janicke Walle Jensen         Christiania Atletklubb                  2 år
Styremedlem Celine Bertheussen           Spydeberg Atletene                       1 år
Varamedlem John Vidar Lund                  T & IL National                              1 år

Les mer om styret her: https://vektloftingost.no/styret/