Regionen

ØSTLANDET VEKTLØFTERREGION

Organisasjon
Østlandet Vektløfterregion er opprettet av Norges Vektløfterforbund (NVF), og består av alle idrettslag innen regionens grenser som er medlem av NVF. Regionens grenser fastsettes av NVF og omfatter fylkene Akershus, Oppland, Oslo og Østfold.

Organisasjonsleddet ble i 2008 vedtatt oppløst, og sportssjefen i NVF administrerte aktiviteten. Men på et lederseminar i Tallinn, 2011, ble det vedtatt tiltak for reetablering. Et interrimsstyre ble 26. mai 2012 valgt, og lørdag 23. mars 2013, ble kretsen reetablert på et stiftelsesmøte i Spydeberghallen, Spydeberg – da under navnet Østlandet Vektløfterkrets.

Under forbundstinget til NVF, 22. mars 2015, på Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen, ble det vedtatt at organisasjonsleddets navn skal være Østlandet Vektløfterregion.

Styret 2018
Leder Hans Martin Arnesen                         IL Kraftsport
Nestleder Johan Thonerud                           Spydeberg Atletene
Styremedlem Andreas Nordmo Skauen    Oslo AK
Styremedlem Asta Rønning Fjærli              Oslo AK
Styremedlem Celine Mariell Bertheussen Spydeberg Atletene
Styremedlem Geir Johansen                        T & IL National
Styremedlem Nicolai Roness                       Gjøvik AK

Varamedlem Dag Alexander Klethagen     Gjøvik AK