Økonomiske tiltak, sponsorer og gaver

Idrettsforbundet har også en egen side med slike støtteordninger.
Du finner den her

På denne siden finner du nyttige tips og artikler for å sikre din klubbs lønnsomhet.

Momskompensasjon

Momskompensasjon er en inntekt som hver klubb får mot slutten av året. Denne er basert på din klubbs totale utgifter i foregående år, og er på ca. 7% av dette. Det er satt av en total pott til momskompensasjon, så dersom den totale søknadssummen til alle klubbene i Norge overstiger denne, så vil det forekomme en felles avkorting.

Grunnlaget for momskompensasjon gjør du i samordnet registermelding sammen med medlemstallene dine. Frist for innlevering er som regel 1. april.

Dette må du gjøre:

 1. Gjennomføre årsmøte, godkjenne regnskap og få det signert av to stk
 2. I KlubbAdmin legges det inn totale antall utgifter i søknaden om momskompensasjon
 3. Lagre. Evt laste opp regnskapet hvis det kreves.

Bingo-midler

Mange regioner tilbyr inntekter fra bingo-spill. Du må søke til din lokale bingo-region, og får da tildelt et spillested. Alt overskudd fordeles på de klubber tilknyttet hvert lokale. Fordelingen baseres på medlemstallene fra foregående år. Du må søke om å delta, og levere regnskap Lotteri- og stiftelsestilsynet hvert år, samt delta på et møte i året, for å kunne motta midler.

Dette må du gjøre:

 1. Sørg for at klubben din er registrert i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Frivillighetsregisteret, i Brønnøysund og i Norges Idrettsforbund (Mange av disse stedene krever de samme dokumentene, så det er ikke så mye jobb som det høres ut som).
 2. Gjennomføre årsmøte, godkjenne regnskap og få det signert av to stk
 3. Kontakte din bingo-region og søke om opptak
 4. Følg anvisningene fra bingo-regionen.
 5. Møt på ett møte årlig
 6. Send godkjent regnskap til Lotteri- og Stiftelsestilsynet årlig
 7. Søk årlig

Grasrotandelen

Grasrotandelen er Norsk Tipping sin støtte til norsk idrett, i tillegg til anleggsmidler (som vi ikke går inn på her). Ved å registrere din klubb på ditt spillekort fra Norsk Tipping, vil 7% av det beløpet du tipper for gis til din klubb. Dette fordeles 4 ganger i året.

Dette må du gjøre:

 1. Sørg for at klubben din er registrert i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Frivillighetsregisteret, i Brønnøysund og i Norges Idrettsforbund (Mange av disse stedene krever de samme dokumentene, så det er ikke så mye jobb som det høres ut som).
 2. Registrer bankkonto i Frivillighetsregisteret
 3. Få folk til å knytte spillekortet sitt opp mot din klubb.

Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Disse midlene kan benyttes til arbeid for barn og unge (6-19 år).

Det er idrettsrådene som fordeler disse midlene basert på medlemstall og innbyggertall.

Dette må du gjøre:

 1. Rapportere inn antall medlemmer i samordnet registermelding.

Sponsorer

Sponsorer er viktige for alle klubbers drift, enten det er ordinær drift eller arrangementer. Sponsorer gjør at det er mulig å avholde arrangementer og drifte klubber uten at alle kostnader veltes over på deltakerne.

Se våre tips for hvordan skrive sponsorsøknad

Gavefond

Mange organisasjoner har gavefond som du kan søke på. Deriblant de er alle landets sparebanker. For å kunne kalle deg “sparebank” er man pliktig til å avgi en viss andel av overskuddet til allmennyttige formål. Dette er penger som ikke krever noen gjenytelse, selv om man ofte forventer en takk i en eller annen form..

Å sende en søknad til gave er veldig likt å sende en søknad til et sponsorat, bortsett fra at du altså slipper å forklare hvilke motytelser sponsoren får.

Legater

Det finnes en rekke legater som støtter ulike konsepter, prosjekter og andre formål. I Den Store Legathåndboken finner du disse. Husk å les nøye gjennom kriteriene for tildeling, bruk kriteriene i søknaden og søk i tide!

Tips til å skrive en god sponsorsøknad

 1. Ikke skriv for langt. Hold deg til en A4-side.
 2. Skriv litt om klubben og om prosjektet du søker midler til.
 3. Skriv om hvem aktiviteten er målrettet mot, antall deltakere dere forventer
 4. Legg ved et estimert kostnadsbilde. “Pengene skal brukes til ..”. På den måten får bedriften en god oversikt over hva beløpet benyttes til, og at det ikke bare går inn i en stor pott.
 5. Knytt relevante firmaer opp mot deler av arrangementet. F.eks. kan det være lurt å spørre et lydfirma om de kunne tenke seg å sponse leie/kjøp av lydanlegg, mikrofon og teknisk utstyr.
 6. Sjekk ut bedriftens nettside før du skriver. Mange har spesifikke retningslinjer du må forholde deg til
 7. Legg gjerne ved et bilde av aktiviteten du søker om.
 8. Husk at bedrifter som f.eks. Bama tilbyr 60% rabatt på frukt og smoothies gjennom sin Idrettsfrukt-ordning. Du må kjøpe først og så sende inn kvittering med skjema direkte til Bama.

Lenker til forskjellige stiftelser, sponsorportaler, og andre muligheter for å søke om støtte.


https://www.tine.no/om-tine/sponsing/kriterier-for-sponsing-og-samarbeid

https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/

https://coop.no/sponsorvirksomheten

https://www.caverion.no/baerekraft/caverion-fondet/


Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik