Spons, støtte og økonomi

https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/gaver-spons.html