Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 Regionsrekorder og rankinger – Østlandet vektløfterregion

Regionsrekorder og rankinger

Regionsrekorder og Regionsranking vil oppdateres ca. en gang i måneden.

Da dette er en semiautomatisk prosess betinger det at stevneprotokollene er ført i NVFs stevneprotokoll, med riktig dato på alle sider og riktig klubbnavn. For rankinglistene er det i tillegg viktig at navn staves riktig slik at ikke en og samme løfter dukker opp flere ganger med forskjellige variasjoner av navnet.

Hvis noen oppdager at en og samme løfter opptrer flere ganger med forskjellige navn stavelser, ta kontakt med regionstyret så kan vi manuelt ordne opp.  Det samme gjelder rekorder som settes på stevner som ikke føres i NVFs mal for stevneprotokoll, disse må manuelt legges inn.

Rankingliste så langt i år kan sees her

Rankingliste for 2018 finnes her

Sinclair koeffisientene som ble oppdatert i 2017 ble offisielt tatt i bruk av NVF 01.01.2018. De gamle rankinglistene bruker Sinclair koeffisientene fra 2012-2017:

Regionsranking med gamle Sinclair koeffisienter finnes her

Rankingliste for 2017 finnes her

Rankingliste for 2016 finnes her

Rankingliste for 2015 finnes her

01.11.2018 ble nye vektklasser innført og rekorder frem til denne dato finnes her

I et slag for likestilling mellom kjønnene innførte det internasjonale vektløfterforbundet (IWF) en åttende vektklasse for kvinner gjeldene fra 01.01.2017. Regionsrekordene for vektklassene frem til og med 31.12.2016 finnes her

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik