Styret og øvrige tillitsvalgte 2020

Valgt på regionstinget, lørdag 15.februar 2020 

Styret

Leder Nicolai Roness 

Gjenvalgt for 1 år    |  Klubb: Gjøvik Atletklubb    

 •  vektloftingost@gmail.com
 • nicolai.roness@gmail.com       

Ansvarsområder: Økonomi, Dommerutdanning og Lederansvar.


Nestleder Hilde Næss 

Valgt for  2 år   |  Klubb: Lørenskog Atletklubb 

 • Frknaess@gmail.com

Ansvarsområder: Nestleder og sekretær


Styremedlem Christian Lysenstøen

Gjenvalgt for 1 år  | Klubb: Spydeberg Atletene            

 • holoveien70@gmail.com                                                               

Ansvarsområder: Dommer og stevneansvarlig


Styremedlem Janicke Walle Jensen 

Gjenvalgt for 1 år    |    Klubb: Christiania Atletklubb         

 • Janicke_walle@hotmail.com                                                       

Ansvarsområder: Kommunikasjonsansvarlig: fotograf, hjemmeside og sosiale medier


Styremedlem Celine Mariell Bertheussen 

Gjenvalgt for 2 år  | Klubb: Spydeberg Atletene   

 • celinebertheussen@icloud.com

RegionstreneransvarligStyremedlem Asta Rønning Fjærli                                  

Gjenvalgt for  1 år |  Klubb: Oslo Atletklubb   

 • astarf90@gmail.com                                                                     

Ansvarsområder: Utdanning (dommer- og trenerkurs) og rekorder/ ranking.


Varamedlem John Vidar Lund                                          

Gjenvalgt for 1 år   |   Klubb: Lenja AK 

Kontrollutvalg

Valgkomité
Leder
Medlem Kaya Synnøve Kristiansen          Spydeberg Atletene                      1 år
Medlem Stig Mistereggen                            IL Kraftsport                                  1 år
Varamedlem Fredrik Kvist Gyllensten     Christiania AK                               1 år

MEDLEMSKLUBBER

 • Lørenskog AK
 • Elverum AK
 • Christiania AK
 • Oslo AK
 • Halden SI
 • Jeløy AK
 • Lenja AK
 • Moss SIK
 • Spydeberg Atletene
 • T & IL National