Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 Styret og øvrige tillitsvalgte 2023 – 2024 – Østlandet vektløfterregion

Styret og øvrige tillitsvalgte 2023 – 2024

STYRET

Nicolai Roness

Leder

Nicolai har vært i styret siden 2018, og leder siden 2019. Han er også en av to dommerinstruktører i regionen. Hovedansvar: Daglig drift, økonomi, styremøter, årsting, og diverse søknader. Hjemmeklubb: Gjøvik Atletklubb

Janicke Walle Jensen

Nestleder

Janicke har vært styremedlem siden 2019 og nestleder siden 2022. Hovedansvar: Hjemmeside, kommunikasjon, sosiale medier og styrets ledd mot regionstrenere/samlinger. Hjemmeklubb: Oslo Atletklubb

Christian Lysenstøen

Styremedlem

Christian har vært styremedlem siden 2019 og er en av to dommerinstruktører i regionen. Hovedansvar: Dommerkurs og stevneansvarlig. Hjemmeklubb: Spydeberg Atletene

Asta Rønning Fjærli

Styremedlem

Asta har vært i styret siden 2018. Hovedansvar: Utdanningsansvarlig, blant annet for Trenerkursene, samt rekorder og rankinger. Hjemmeklubb: Oslo Atletklubb

Celine Mariell Båtnes

Varamedlem

Celine var tidligere styremedlem i perioden 2017 - 2021. Nå er hun tilbake som varamedlem. Hjemmeklubb: Spydeberg Atlenene

Kontrollutvalget

Hilde Næss
LEDER

lørnskog atletklubb

Gerrit Judith
medlem

Christiania Atletklubb

Valgkomiteé

Louisa Hjelmås

leder

gjøvik atletklubb

Tor Kristoffer Klethagen


medlem

gjøvik atletklubb

Fredrik Kvist Gyllensten


varamedlem

christiania atletklubb

Møtereferater

Her finner du møtereferater fra styremøter 2022 - 2023

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik