Retningslinjer

INNHOLD:

Oversikt over retningslinjer vedtatt av regionstinget og / eller regionsstyret.

Reiseregning ØVR – Blankett

Tilskudd til mesterskap arrangert innenfor regionen for 2019:
NM & NM V: Kr 5 000,-.
RM: Kr 4 000,-.
ØM, NM U, NM J, NM Lag og RM 5-kamp: Kr 3 000,-.

Ungdomsstipend 

 

Nye retningslinjer vedtatt av regionstinget og / eller regionsstyret.

Gjelder fra og med 1.1.2020

MESTERSKAP

STØTTE

NM Ungdom (til leie av egnede lokaler)

 10 000,-

NM Senior

5000,-

NM Lag

5000,-

NM 5 kamp

5000,-

Nordisk mesterskap

5000,-

ØM

4000,-

RM 4000,-
RM 5 kamp 4000,-
NM Junior 4000,-
NM Veteran 4000,-