Moss vektløfterklubb

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Klubben er i oppstartfasen. Mer info vil komme på www.mossvk.no når vi er i gang.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik