Sara Broe (Spydeberg Atletene) på samling hos OAK i februar 2022