Leder: Johan Thonerud
E-post: johan@gymthonerud.no
Tlf: 90259087
Besøksadresse:
Stegenveien 671
1820 Spydeberg
Facebook: https://www.facebook.com/spydebergatletene/