Regionstrenere

Som regionstrener spiller man en sentral rolle i utviklingen og fremgangen til vektløftere, klubber og tilhørende aktiviteter i regionen. I dag har vi tre regionstrere tillnyttet ØVR. Egon Vee – Haugen, Fredrik Kvist Gyllensten og Mauricio Kjeldner. Du kan lese mer om dem lenger ned i innlegget.

I løpet av høsten 2024 vil vi utlyse rollen som regionstrener. Mer informasjon om dette kommer. I mellomtiden tilgjengeliggjør vi en rollebeskrivelse av trenerrollen. 

 

Rollebeskrivelse

Denne rollebeskrivelsen gir en generell oversikt over ansvarsområder og kvalifikasjoner for regionstrenere som er tilknyttet og engasjert av Østlandet vektløfterregion. 

Som regionstrener spiller man en sentral rolle i utviklingen og fremgangen til vektløftere, klubber og tilhørende aktiviteter i regionen. Regionstrenerne er nøkkelpersoner for å skape et miljø som fremmer vekst, samhold og prestasjon med spesielt fokus på å lede regelmessige regionsamlinger gjennom året. 

Regionsamlingene blir avtalt og tilrettelagt av styret i samarbeid med regionstrenerne. Regiontrenerne er ansvarlig for å gjennomføre regionsamlingene på en positiv og støttende måte som fremmer fellesskap og motivasjon blant de fremmøtte utøverne. 

Ansvarsområder

Regionsamlinger

 – Tilrettelegge og gjennomføre avtalte regionsamlinge. 

 – Sikre at nivået på regionsamlingene er tilpasset påmeldte utøvere, herunder ferdighetsnivåer, aldersgrupper, skader og andre potensielle utfordringer. 

– Utvikle varierte samlinger som stimulerer progresjon blant utøverne. 

 – Registrere oppmøte over påmeldte utøvere slik at regionstyret holder oversikt over oppmøte på hver samling. 

Motivering og inspirasjon

-Være en inspirerende leder og trener  som motiverer utøvere til å strekke seg etter sine mål og utfordre egne grenser.

 – Ta i bruk motivasjonsstrategier for å opprettholde høyt engasjement og dedikasjon blant utøverne.

– Identifisere og feire individuelle og kollektive prestasjoner for å opprettholde et positivt treningsmiljø på regionsamlingene. 

Individuell Oppfølging

 – Gi deltakerne mulighet til å ha tett dialog med deg som regionstrener, skreddersy oppfølging underveis med hver utøver og forstå deres behov, utgangspunkt, mål og utfordringer. 

 – Gi kontinuerlig støtte og veiledning for å sikre at utøverne føler seg sett og ivaretatt på sin personlige vektløfterreise.

Utvikling av regionale arrangementer

 – Bidra til planlegging og gjennomføring av regionale arrangementer i regi av styret; kurs eller andre samlinger for å heve kompetansen blant utøvere, klubber og klubbledere. 

 – Fremme deltakelse og engasjement blant utøvere og klubber i regionen.

 – Evaluere arrangementer for å identifisere områder for forbedring og implementere nødvendige endringer.

Dialog med klubber og regionstyret

 – Være delaktig i kommunikasjon mellom utøvere, klubb og styret og sørge for at informasjon og ressurser deles på en transparent måte.

 – Delta på nødvendige møter og arrangementer i regi av Østlandet vektløfterregion for å styrke samarbeidet og fellesskapet.

 – Dele tilbakemeldinger fra utøvere på regionsamlingene og gi anbefalinger for å støtte strategisk planlegging og beslutningstaking.

 – Samarbeide med styret for å sikre ressursallokering og støtte for å oppnå fastsatte mål. 

Kvalifikasjoner

 – Godkjent trenerkurs og trenerattest

 – 5 års erfaring som trener innen olympisk vektløfting.

 – Kunnskap om treningslære og skadeforebygging.

 – Evne til å kommunisere effektivt og bygge gode relasjoner med utøvere, trenere, klubber og styret.

– Organisasjonsevner for å planlegge og koordinere treningsøkter, treningssamlinger og arrangementer.

 – Evne til å analysere og tilpasse trening og oppfølging basert på individuelle behov.

 – En god motivator som inspirerer utøvere til å nå sitt potensiale.

Regionstrenere 2024

Mauricio Kjelder

Trykk for å lese mer om Mauricio

Fredrik Kvist Gyllensten

Trykk for å lese mer om Fredrik

Egon Vee - Haugen

Trykk for lese med om Egon

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik