Referat fra styremøte 2017-01

Logo ØVR

RFERAT FRA REGIONSSTYREMØTE 2017-01.

Tid                   : Tirsdag 17. januar 2017, kl. 18.00.
Sted                 : Åsdalsveien 19 B, Oslo.
Til stede          : Hans Martin Arnesen, Johan Thonerud, Rebecca Tiffin,
.                          Kristin Hagset og Andreas Nordmo Skauen.
Dessuten        : Egon Vee-Haugen og Fredrik Kvist Gyllensten.
Ikke til stede  : Dag Aleksander Klethagen.
Referent         : Hans Martin Arnesen.

Styremøtereferat nr. 2016-05 er godkjent via e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

02/16   HANDLINGSPLANER
03/16   KURS OG SAMLINGER
14/16   STEVNER
15/16   MØTER
18/16   PRESIDENTENS BORTGANG
19/16   REGIONSTINGSVALG 2017

VIDEREFØRTE SAKER

01/16   ØKONOMI
– Søknader & rapporter

 • Søknad om tilskudd 2017 fra NVF og Akershus IK, ble sendt innen fristen
  Rapport for 2016 til Østfold IK ble sendt innen fristen.

– Årsregnskap 2016

 • Styret behandlet årsregnskapet som er revidert av regionens revisorer.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Avsluttes.

13/16   REGIONSTRENERORDNING

– Regionstrenere.

 • Styret vedtok å oppnevne Egon Vee-Haugen og Fredrik Kvist Gyllensten som regionstrenere i vår region fra dags dato.

– Styrekontakt for regionstrenerne

 • Johan Thonerud ble valgt som styrekontakt for regionstrenerne.

– Trenerinstruktør

 • NVF har signalisert at de vil sertifisere Egon Vee-Haugen som trenerinstruktør.

Ansvarlig       : Johan Thonerud.
Status             : Avsluttes.

17/16   STRATEGIPLAN 2017-2020

– Styret behandlet Strategiplan 2017-2020.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Avsluttes.

NYE SAKER

01/17   ØKONOMI

– Budsjett 2017 & 2018

 • Styret behandlet revisjon av budsjett 2017 og forslag til budsjett for 2018.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.

02/17   HANDLINGSPLAN

– Styret behandlet handlingsplan for 2017.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.

03/17   KURS 2017

– KH overtar som utdanningsansvarlig i regionen.
– KH starter planlegging av klubblederkonferanse i Oslo høsten 2017.

Ansvarlig       : Kristin Hagset.
Status             : Videreføres.

 04/17   SAMLINGER 2017

– Det er ønskelig med en 1-dags regionssamling i det utvidede StorOslo-området.
– Klubbesøk kan bli aktuelt, beroende på tilskudd fra NVF.
– Klubbenes løfterskoler vil bli finansiert direkte av NVF.

Ansvarlig       : Johan Thonerud.
Status             : Videreføres.

05/17   REGIONSTING 2017

– Regionstinget legges til lørdag 04. mars 2017, i Spydeberghallen, Spydeberg.
– Årsberetning 2016 ble behandlet, og vil bli vedlagt innkallingen til tinget.
– Styret har ingen forslag til regionstinget.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.

06/17   FORBUNDSTING & SEMINAR 2017

– Utviklingsseminar, lørdag 25. mars 2017.

 • HMA og ANS representerer regionen. Frist for påmelding er 25. februar 2017.

– Forbundsting, søndag 26. mars 2017

 • HMA representerer regionen. Frist for påmelding er lørdag 25. februar 2017.
 • Regionen vil foreslå at norgesrekorder kun kan settes i KM, eller høyere stevner. Forslaget må være NVF i hende innen lørdag 28. januar 2017

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.

NESTE MØTE

Tid og sted for neste møte er lørdag 04. mars, i Spydeberghallen, etter tinget.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.