INFORMASJON BILDEKJØP FOR ØVR

Østlandet vektløfterregion har ved flere anledning leid inn eksterne fotografer til å ta bilder på stevner, mesterskap og samlinger. Du kan lese om dem her.

Den fotografen vi bruker oftest er Janicke Walle Jensen. Siden Janicke også sitter i styret som nestleder i regionen, ønsker vi å avklare hvordan styret budsjetterer og vedtar bruk av Janickes fototjenester.

Janicke Walle Jensen har sittet i styret i ØVR siden 2019, og er i tillegg til sitt styreverv vært engasjert som fotograf under samlinger, stevner og mesterskap. Per dags dato har hun  blitt leid inn ved fem anledninger siden 2021. Før dette har Janicke tatt bilder som ordinært styremedlem til bruk på regionens hjemmeside, sosiale medier og annen kommunikasjon. 

Styret bruker avsatte midler i budsjettet til å leie inn Janicke som fotograf eksternt gjennom hennes ENK. Oppdragene som fotograf er ikke sammenknyttet med hennes frivillige styreverv i ØVR.

Ved fotografering er det styret som bestiller oppdrag i forkant av den aktuelle anledningen de ønsker fotografering. Styret behandler alltid utgiftsposten om fotografering i budsjettet uten Janicke, dette er grunnet hennes inhabilitet innenfor denne utgiftsposten.

Fotografering består av, og innebærer både synlig og usynlig arbeid før, under og etter selve fotograferingen. For å forstå dette vil eksempler på ulike utgiftsposter fotografer ofte har synliggjøres nedenfor, samt reelt tidsbruk ved et oppdrag. 

Dette vil igjen tydeliggjøre hva det innebærer å engasjere en fotograf, og at det å ha profesjonelle bilder til regionens SoMe, hjemmeside og annen kommunikasjon koster på lik linje som alle andre tjenester og produkter. 

Janicke eier og bruker fotoutstyr til en verdi av ca. NOK 80 – 100.000. Det består av tre ulike speilreflekskameraer og ni forskjellige objektiver (linser) som hun til enhver tid har med seg når hun tar bilder. Dette er utstyr som krever vedlikehold, jevnlig oppdatering og tilleggsutstyr i takt med teknologiens stadige utvikling. Solid utstyr gir henne muligheten til å ta mange varierte bilder og ikke minst en forsikring om at hvis tekniske problemer oppstår, har hun reserveutstyr tilgjengelig. I tillegg til dette har hun andre utgifter i forbindelse med ulike programvarer forl å behandle og prosessere bildene i etterkant samt lagring for å ta vare på alle bilder.

Ved et oppdrag, eksempelvis et mesterskap eller samling innebærer det stort sett følgende:

 – Tidsbruk og utgifter knyttet til reisevei til og/fra

 – Mellom 6 – 8 timer fotografering (per dag)

 – Gjennomgang av flere tusen bilder samt flere runder med utvelgelse av de beste bildene

 – Behandling/redigering av bilder: mellom 15 – 30 min per bilde 

Reell tidsbruk og timelønn: 

For et stevne eller mesterskap hvor hun er tilstede hele dagen og tar bilder av alle puljer, kan total tidsbruk se cirka slik ut når alle bildene er ferdig og levert.

– Diverse forberedelser: ≤ 1 time

 – Reisevei 1 – 2 timer totalt

 – Fotografering på lokasjon: ≥ 8 timer

 – Etterarbeid: 3 timer (gjennomgang av flere tusen bilder og mange runder med utvelgelse av de beste bildene)

  – ≥ 8 timer fotobehandling/redigering

 – Leverering av 30 – 40 bilder (varierer fra gang til gang +/-)

Et slikt oppdrag innbærer dermed totalt 22 timer arbeid hvorav 8 timer er fotografering. 

Priser eks. mva (per dags dato ikke MVA pliktig)  

Totalt NOK 9000,-

Tilsvarer en timespris på NOK 410,-

Til sammenligning er det for mange freelancefotografer vanlig å ha en standard timespris på mellom NOK 1000 – 2000,- pr time, og antall bilder kommer ofte i tillegg.

Eksempelet ovenfor er kun ett av flere som tilbys ØVR. Fra todagers oppdrag til noen timer på f.eks treningssamling, alt etter behov og ønsker om bilder. Det er forskjell på om man booker inn en fotograf til å ta bilder på vegne av én kunde (f.eks ØVR) kontra de gangene utøvere ønsker å kjøpe ut bilder i ettertid.

Har du spørsmål kan du kontakte Janicke direkte, på mail eller via hennes hjemmeside
Har du spørsmål til styret, kan du kontakte Nicolai Roness. 

Mvh

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik