Gangen i et stevne

Robert Grønland fra Elverum AK har laget denne saken, som vi tenkte at flere kunne ha nytte av.

Det er mange regler, kurs og veiledninger for funksjonærer og dommere som handler om stevner og hva som skjer der. Men det er ikke alltid like lett som utøver å få fatt på alt som skjer ved et stevne. Her har Robert laget en kjekk gjennomgang for utøvere og trenere ved vektløfterstevner. Håper det bidrar til at flere har lyst til å delta på stevner!

Et vektløfterstevne begynner ofte på ettermiddagen og varer til litt utpå kvelden. Da er det enklere å komme seg på innveiing i tide. Noen ganger så begynner vi tidlig, for eksempel ved regionsmesterskap hvor det er alt fra 50 til 80 deltakere. Her er en beskrivelse av alle trinnene i løpet av et stevne, fra innveiing til oppvarming. Håper du liker det! Noen av øvelsene i oppvarmingen er cross-fit orientert, mange vektløftere løfter kun vanlige løft på oppvarmingsplattingen.

Innveiing

I Norge har vi særnorske regler som tillater innveiing 1 time og 15 min før stevnestart.
Internasjonalt er regelen 2 timer før start, og det som oftest praktiseres på NM/LM/RM.

Innveiingen avsluttes senest 15 min før stevnestart hvis man følger de særnorske reglene.
Innveiingen varer kun en time, så hvis man har innveiing 2 timer før stevnestart avsluttes innveiingen en time før stevnestart.

Alle skal løfte i den vektklassen man veier inn i.

Man konkurrerer mot andre i samme vektklasse, det er ikke slik at man må gjøre de tyngste løftene for å være den beste løfteren på stevnet. Man måles ut fra en poengskala som er relativ til din kroppsvekt og hva du har løftet.

Det er også egne aldersklasser for veteran (fra det året du fyller 35 år).

Innmelding av startvekter

Meldes inn når man foretar påmelding til stevnet, dette kan justeres ved innveiing.

Pass på 20kgs regelen som sier: Den totale vekten av de startforsøkene som er oppgitt i rykk og støt, må være lik eller overstige vekten av de bekreftede oppgitte påmeldingsvektene minus tjue (20) kg. Juryen vil ekskludere utøveren fra konkurransen hvis denne regelen ikke følges. Ovennevnte regel er ofte referert til som “20 kg-regelen”.

20 kg-regelen kan forstås slik: Dersom du har meldt inn 180 kg totalt, kan du ikke gjøre endringer i startvekten som medfører lavere sammenlagt vekt enn 160 kilo.

Kun vekt i hele kilo tillates, min økning pr løft er 1 kg.

Kan endres helt frem til man skal løfte, så lenge vekten ikke er tatt på plattingen enda.

Løfterekkefølge

 • Laveste vekt på stangen først
 • Deretter lavest antall forsøk
 • 1 min til disp for løfter etter at stangen er annonsert klar
 • Løftet må være påbegynt før tiden går ut
 • 2 min til disp, dersom en og samme løfter skal ha to løft rett etter hverandre
 • Høyninger i vekt må skje innen de første 30 sek av 1 el 2 min tiden

På plattingen

 • Plattingen er 4×4 m, 10 cm høy
 • Gå inn på plattingen fra baksiden
 • Kan flytte på stangen, men skal aldri berøres med noe annet enn hendene
 • Låsearmer, press ikke tillatt
 • Må holde seg innenfor plattingen, 4x4m
 • Må samle beina på linje
 • Må vente til nedsignal før man slipper stangen
 • Må kontrollere vekten ned (passere skuldrene) når man slipper den
 • Vekten skal droppes inne på plattingen
 • Når du er på plattingen skal du utvise god folkeskikk. Det gjelder både utøvere, trenere og gjerne også de som er tilskuere.

Dommere og bedømmelse

Det er 3 dommere, og flertallet bestemmer.

Det kreves min 2 hvite for godkjent, disse dømmes med lys eller flagg

NB! Vent på nedsignal fra senterdommer før du slipper stangen!

Endring av nivå

Godkjent løft medfører automatisk høyning på 1 kg. Dette kan du selv fritt endre oppover, så lenge det meldes innen de første 30 sek av tiden din.

Ved underkjent løft er det automatisk et nytt forsøk på samme vekt, med mindre løfteren melder høyning.

Resultat er beste rykk (snatch) og beste støt (clean & jerk).

Dersom man ikke får min 1 rykk og 1 støt godkjent får man ikke tellende sammenlagtresultat.

Oppvarming til rykk (snatch):

 • Start min 30 min før du skal inn på plattformen
 • Start med 5-15 min generell oppvarming og mobilitetsøvelser
 • Spesifikk oppvarming inn mot rykk først.
 • F.eks starte med diverse oppvarmingscomplex med stangen
 • Deretter power snatch
 • Squat snatch, doble reps opp til 65-70%
 • Deretter sinlge reps
 • Opp til ca 95-97% av åpningsvekten
 • Ta siste oppvarmingsløft 2-3 min før du skal inn
 • Ofte får man sine tre løft tett, men dersom det blir lang pause mellom må man vurdere å ta noen løft for å holde seg varm og skjerpet

Oppvarming til støt (clean & jerk)

 • Kommer ann på størrelsen på puljen og evt pause mellom rykk og støt
 • Starter ofte støtoppvarming umiddelbart etter man er ferdig med rykk
 • Oppvarming spesifikt mot overhead og vendinger, f.eks:
  • Strict press, push press, push jerk, split jerk med bare stangen
  • Front rack tøying
  • Lette vendinger
 • Lette doble reps opp til ca 60-70%
 • Deretter single, vurder å kjøre mest power cleans for å spare beina
 • Løfte opp til 95% av åpningsvekt
 • Ta siste oppvarmingsløft3- 4 min før du skal på plattingen
 • Ved lange pauser underveis, hold deg varm med lettere løft.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik