INTROKURS TIL VEKTLØFTING HOS FORSVARET PÅ LINDERUD

I våres ble det satt i gang et pilotprosjekt med Norges Vektløfterforbund og Christiania Atletklubb, med mål om å lage gode “introkurs til vektløfting”, som kan arrangeres flere ganger i året for folk som har lyst til å bli bedre kjent med idretten. 

Piloten ble gjort hos Forsvaret på Linderud med en engasjert og veltrent ung gjeng som var klare for å lære mer om vektløfting. Trenere for de to separate kursdagene var regionstrenere Egon Vee-Haugen og Mauricio Kjeldner.

Vi lagde kommunikasjon som ble hengt opp hos Forsvaret på Linderud og påmeldingen kom inn. 

 

 

 

 

 

 

 

Under kan du lese et lite referat fra Ina-Kristin Aasvang, utøver fra Christiania Atletklubb og en del av Forsvaret på Linderud. Ina var også med på planleggingen og fasilitering av kurset.

På første kurs hadde vi 7 deltakere, andre kurs var det påmeldt 10, men vi hadde et mannefall rett før kurset og endte opp som 4. Det stod uansett ikke i veien for utrolig god stemning på begge kursene! Jeg har fått helt super tilbakemelding fra deltakerne, og vi har snakket litt sammen om mulighetene for å fortsette med disse kursene i framtiden, og for oss å holde interne samlinger i Forsvaret.

Begge kursene brukte vi trener 1-blekka som utgangspunkt for å forklare øvelsene, deløvelser og vise bilder av løftene. På det første kurset hadde vi ikke videoer, noe deltakerne meldte at de savnet det, og vi fikset til det andre kurset. Vi brukte instruksjonsvideoer fra YouTube. Gangen i kurset var ca. 1 time teori om rykk, deretter ca. 1 time praksis rykk. Så lunsj/sosialisering, før vi gikk gjennom teori støt og praksis støt. Jeg opplevde dette som en fin flyt, og deltakerne satte pris på det de oppfattet som en ryddig oppdeling. 

Fasilitetene på Linderud er gode, men de har ikke damestenger. Dette har jeg gitt tilbakemelding på at de med fordel kan anskaffe (de har helt latterlig mange 20kg-stenger). Opplevelsen fra min side er at det er bred interesse for vektløfting i vår region med forsvarsansatte, men at en gjenganger i faget vårt er at kalenderene våre er ekstremt ulike, så det er bare små grupper som er ledige av gangen. Det gjør det utfordrende å arrangere litt større og færre kurs fra regionens side, for å ikke bruke så mye ressurser på det. Et alternativ i fremtiden kan være å se an hvor mange deltakere som blir på kurset, og vurdere ut fra det om vi ønsker å bruke ressurser på å sende regionstrenerne.

Takk til Rebekka Fremstad, utviklingsansvarlig hos Norges Vektløfterforbund for godt samarbeid med pilotprosjektet. Blir spennende å se om dette er noe vi kan fortsette med og holde flere kurs for både de som er ukjente med sporten, og de som kanskje har prøvd seg litt, men ønsker å lære mer.

 

Mvh

Styret

 

 

 

 

Her ser du er lite knippe av bilder fra et av introkursdagene. 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik