Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 DOMMERKURS 9. – 10. MARS – Østlandet vektløfterregion

DOMMERKURS 9. – 10. MARS

Er du interessert å dømme på stevner og mesterskap? Det er alltid behov for flere dommere både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Bli med på dommerkurs i Spydeberg helgen 9. – 10. mars.

 

  • Du bidrar til en mer rettferdig konkurranse
  • Du fremmer sikkerhet og etterlevelse av regler
  • Du støtter utviklingen av idretten.
  • Du blir en enda større del av vektløftermiljøet
  • Du bidrar til vekst og kvalitet i sporten

 

Påmelding via Min Idrett. Her finner du nødvendig informasjon for å bli med på dommerkurs.

Dato: 9. – 10. mars 2024

Sted: Stasjonsveien 35, Spydeberg

Maks kapasitet: 20 stk

Tid: 09. – 16.00 begge dager

Kursinstruktør: Christian Lysenstøen

Lunsj serveres.

 

INFORMASJON:

Dommerkurset består av 20 timer teoretisk og praktisk undervisning som avsluttes med en teoretisk avkrysningsprøve og en praktisk dommerprøve.

Du får utdelt grad basert på oppnådd poengsum på den teoretiske prøven.

Før kurset:

Som deltaker på kurset skal du ha gått gjennom Lov og reglement for NVF og IWF

Kursets innhold:

Lov for NVF
Reglement for NVF
IWFs tekniske reglement

 

Antidopingbestemmelser
Vanlige feil under utførelsen av løftene Rekkefølgen for opprop av løftere Dommerens ansvar
Tekniske kontrollør sin rolle
Chief Marshalls sin rolle
Teoretisk prøve
Praktisk prøve
Evaluering

 

Etter kurset:

Deltakerne skal etter endt kurs kunne bedømme øvelsesmomentene (rykk og støt) i tråd med nasjonale og internasjonale regler i en konkurransesituasjon. De være i stand å praktisere som rettferdige dommere ved vektløfterkonkurranser.

Regionsdommer: 75/100

Forbundsdommer: 85/100

 

Ta vår uformelle dommertest hvis du er interessert i å teste kunnskapene dine.

 

 

Mvh Styret

 

 

Foto: Bernat Tabau
Foto: Bernat Tabau

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik