Dommerkurs på Gjøvik AK 19. og 20. september 2020

Vi arrangerer dommerkurs på Gjøvik den 19. og 20. september – 2020.

Påmelding her: https://minidrett.nif.no/Event#3848515-010

Det er 15 plasser ledig, men vi ønsker helst ca 10 for smittevernshensyn.

Tidlig påmelding mottas med takk.

Det er overnattingsmuligheter på klubbhuset til Gjøvik AK mot betaling. Ta kontakt med Tor Kristoffer Klethagen for reservering og registrering.

Det blir servert lunsj.

Dommerkurset består av 20 timer teoretisk og praktisk undervisning som avsluttes med en teoretisk avkrysningsprøve og en praktisk dommerprøve.

Deltakerne skal etter endt kurs kunne bedømme øvelsesmomentene (rykk og støt)  i tråd med nasjonale og internasjonale regler i en konkurransesituasjon. De være i stand å praktisere som rettferdige dommere ved vektløfterkonkurranser. 

Kurset går gjennom:
Lov og reglement for NVF
Reglement for NVF
IWFs tekniske reglement
Antidopingbestemmelser
Vanlige feil under utførelsen av løftene
Rekkefølgen for opprop av løftere
Dommerens ansvar
Tekniske kontrollør sin rolle
Chief Marshalls sin rolle
Teoretisk prøve
Praktisk prøve
Evaluering

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik