Klubbutvikling

NIF har utviklet en rekke forslag til retningslinjer for god etikette i klubbhverdagen.

For eksempel er det gode hjelpemidler for hvordan en epost-melding kan arte seg.

Eksempel for retningslinjer for skikk og bruk e-post

Vedtatt av styret i <klubb> dato…

Forslag til regler ved utsending av e-post til medlemmer og andre.

  1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innholdet hvis det ikke er ren informasjon.
  2. Vurder hvem du informerer i ”kopi” – feltet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om svar.
  3. Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.
  4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.
  5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis.
  6. Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som «skriking»!
  7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt. På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for mottakeren.
  8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer.
  9. Vær varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om!
  10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg er med før du sender.


Ta en titt på disse forslagene fra idrettsforbundet

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/idrettslag/arshjul/

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik