Hvordan fungerer de forskjellige seriene i NVF?

Vektløfting i Norge – en innføring for nykommere.

I vektløfting konkurreres det i øvelsene rykk og støt. I begge øvelsene går konkurransen ut på å løfte vektstangen opp på strake armer over hodet. Hovedkonkurransen i norsk vektløfting er lagserien. I tillegg kommer 5kampserien.

Lagserien

1. Regler for lagserien: 
a) Lagserien i alle alderskategorier går over fire omganger á 2 eller 3 måneder:
1. omgang – januar/februar.
2. omgang – mars/april.
3. omgang – mai/juni.
4. omgang – juli/august/september.

b) Et lag som deltar i minst en av serieomgangene i NVFs lagserie teller med i serien, på lik linje med lag som er med i alle serieomgangene.

c) Hvert lag stiller med 5 deltakere, uansett vektklasse, i Eliteserien menn, 1. divisjon menn og 2. divisjon menn. Hvert lag stiller med 4 deltakere, uansett vektklasse, i Eliteserien kvinner, 1. divisjon kvinner og 2. divisjon kvinner, 3 deltakere i øvrige serier.

Et lag må ha minimum 3 (1 på tremannslagene eksempelvis veteran) løftere med i hver serieomgang for å få tellende resultat.

d) De tre eller fire beste lagene i gjennom hele serien, møtes til NM lag som arrangeres i slutten av året. En klubb kan kun stille med ett lag for hver alder og kjønnskategori.

Vinneren av NM lag for de ulike serier kåres til Norgesmester for lag, og det deles ut medaljer til løfterne for de tre beste lagene i de respektive klasser.

Tidlig på 90-tallet innførte NVF 5-kamp som konkurranseform. Denne konkurranseformen omfatter rykk, støt, 40 meter sprint med liggende start, tre-hopp og Liakov kulekast.  Hensikten med å innføre 5-kamp var å trene og konkurrere med bevegelser og kapasiteter som er viktige i olympisk vektløfting. Det vil si spenst, hurtighet, eksplosivitet og koordinasjon. Nå har 5-kamp blitt svært populært, og det arrangeres eget norsk mesterskap i 5-kamp samt en egen lagserie. ​​

5-kamp serien

Klasser: 13-14år, 15-16 år,17-18år, 19-23 år og 23+

I Liakov kulekast, som er et type kast man kaster bakover, er det kuler med forskjellig vekt som brukes. Dette er basert på aldersklasse og kjønn.

I nyere tid forfordeler poengregningen de tyngre klassene. En 109+ løfter bruker mer energi på å komme seg opp på beina fra liggende start, enn det en vektløftere i lettere vektklasser bruker. Poengfordelingen er da kommet den tyngre løfter litt mer til gode enn før. Nå er det mindre å hente på å være rask på 40meter.

Det avvikles i 3 omganger. Den første går fra april til mai. Den andre går fra juni, gjennom juli til august og den tredje i september og oktober.

Hvert lag stiller med 3 deltakere i hver av klassene, og et lag må ha minimum én deltaker med i hver serieomgang for å få tellende resultat.

Vinnerlaget i hver 5-kampserie mottar en premie, og det kåres 5-kamp seriemester.

Hele reglementet finnes på NVFs sider.Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik