Referat fra ekstraordinært ting i Oslo Idrettskrets avholdt 21.10.19

På vegne av styret i Oslo Idrettskrets (OIK) ble det avholdt ekstraordinært kretsting på Osloidrettens Hus

Dato: 21.10.2019

Sted: Idrettens Hus, Ekebergveien 101. Oslo

Tilstede fra styret: Janicke Walle 

Bakgrunnen for det ekstraordinære tinget som ble avholdt mandag 21.10.2019 var i forbindelse med behandling av økonomisk ramme og låneopptak til realisering av nytt Osloidrettens Hus. 

Sakliste: 

1. Godkjenning av fremmøtte representanter 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av forretningsorden 

4. Godkjenning av saklisten 

5. Valg av dirigent, sekretærer, to til å underskrive protokollen, tellekorps og redaksjonskomité

6. Behandling av økonomisk ramme og låneopptak til realisering av nytt Osloidrettens Hus 

Sak 6: 

Oslo Idrettskrets har siden 2016 jobbet med å utarbeidet en strategisk plan for Osloidrettens Hus for perioden 2016 – 2020. Dette har vært nøye planlagt i samråd med entreprenører og Backe Idrettsbygg AS. 

Kretsstyret ba tinget om fullmakt til opptak av lån på inntil kr 450 millioner, og om å godkjenne de fremlagte økonomiske rammer for realisering av nytt Osloidrettens Hus. Oslo Idrettskrets vil utvikle dagens Osloidrettens Hus og deler av bygningsmassen tilknyttet Ekeberg Idrettshall til et nytt Osloidrettens Hus. 

Bakgrunnen for prosjektet er todelt: 

1. Sikre bærekraftig drift og opprettholde/utvikle Osloidrettens hus som attraktivt for leietagere og Osloidrettens øvrige behov. 

2. Utnytte idrettens bebygde arealer på Ekeberg og bidra til en helhetlig idrettspark.

Det ble diskutert og satt spørsmål ved en rekke av punktene i sakslisten og presentasjonen som ble avholdt av styret. Risiko for idrettslag og særidretter, kostnadene og rente på lånet var blant bekymringene til de frammøtte. Her ble alle spørsmål besvart med gode argumentasjoner fra styret basert på god research og realistiske kostnadsrammer satt i samarbeid med entreprenør.

Det var kun 38 av de oppmøtte som hadde stemmerett. 37 stemte for, 1 i mot. Dermed ble økonomisk ramme og låneopptak godkjent. 

Det er planlagt at nytt Osloidrettens Hus skal ferdigstilles innen juni 2021. 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik