SØKNAD OM STEVNER

…(terminliste) for andre halvår sendes direkte fra regionene til NVF.

Det blir en forsinket påminning om dette, men teknisk reglement sier:

Kapittel 1. Arrangementsregler

§ 1. Terminlisten

  1. Konkurransesesongen regnes fra 1. januar til 31. desember.

2. Perioden for oppsetting av terminlisten følger kalenderåret.

3. Søknad om stevner (terminliste) for første halvår sendes direkte fra regionene til NVF

innen 1. november året før, og tilsvarende innen 1. mai inneværende år for andre

halvår.

4. I spesielle tilfeller kan regionene eller klubbene søke om approbasjon eller flytting av

stevner etter fristen, mot et gebyr på kr. 100,-. Slik søknad må være forbundskontoret i

hende senest syv (7) dager før det aktuelle stevnet. Overholdes ikke denne fristen skal

ikke søknaden behandles.

 

Send inn datoer for ønskede stevner til regionen innen 22. mai 2025.

Mvh Styret, 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik