EKSTRAORDINÆRE SAKER I STYREMØTE

Her kan dere lese referat fra de ekstraordinære sakene vi har behandlet hittil i år. Dokumentet er løpende, og vil oppdateres etterhvert som saker behandles på mail.

Ønsker du/dere å komme med saker til regionsstyrets møter eller behandle ekstraordinære saker, så kan du henvende deg til din klubb som kan sende henvendelsen til regionsstyret. Dersom det ikke er ønskelig å gå via klubb, kan henvendelsen sendes til vektloftingost@gmail.com.

Mvh

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik