STYREMØTE 1 – 2024

Årets første styremøte ble avholdt søndag 28. januar.

Er du interessert i å lese hvilke saker vi diskuterte? Referat kan leses her.

Trykk på lenken to ganger om den ikke åpnes første gang.

Mvh

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik