Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 HVA KAN DU OM FAIR PLAY I VEKTLØFTING? – Østlandet vektløfterregion

HVA KAN DU OM FAIR PLAY I VEKTLØFTING?

Fair Play.

For utøvere

Som utøver. trener, forelder eller publikummer har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair Play betyr at du som utøver, trener og lagleder må:

 • Ta godt vare på andre og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå usportslig oppførsel på stevner og mesterskap
 • Skape trygghet og god lagånd på stevnet

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og delta på stevner med godt humør
 • Å behandle konkurrentene dine med respekt
 • Å hjelpe en skadet utøver uansett hvilket lag eller klubb hen hører til
 • Å takke konkurrenter etter stevnet
 • Å ikke kjefte på andre utøvere, dommere eller funksjonærer

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at stevnet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at utøverne har god kjennskap til oppdaterte regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere utøvere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring. Ikke ta opp uenigheter under konkurransen eller i offentligheten.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at utøverne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også stevnet og idretten

For foresatte og foreldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i vektløftermiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter treneren. Ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommerene prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser dommerenes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkelte utøvers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle utøvere – ikke bare dine egne venner og kjente
 • Stimuler til deltakelse – uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

For publikum og supportere

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk vektløfting, enten det gjelder på seriestevner, regionsmesterskap, landsdelsmesterskap, norgesmesterskap eller 5kampstevner.

Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære stevnet skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

Tenk over følgende:

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt og utøveren sin, uansett resultat. Ikke le av folk, men le gjerne med dem.
 • Dommerne gjør sitt beste
 • Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfrie
 • Respekter dommernes valg – ikke kritiser dommerens avgjørelser. Det gjelder alle på stevnet, unntatt juryen som kan overprøve dommernes avgjørelser.
 • Det er greit å reagere, men ikke overreager på dommeravgjørelser
Parham (IL Kraftsport) under treningssamling sammen med regionstrener Fredrik

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik