NI NYE DOMMERE

Helgen 9. – 10. mars ble det arrangert dommerkurs i regi av regionen. Ni deltakere deltok på to dager med grundig gjennomgang av blant annet lover og regler for NVF, IWF´s tekniske reglement, teoretisk og praktisk prøve. Regionen har nå ni nye dommere, fem forbundsdommere og fire regionsdommere.

Kursinstruktør Christian Lysenstøen oppsummerer helgen slik:

“Alle kursdeltakerne besto. Fem forbundsdommere og fire regionsdommere. Alt i alt et veldig produktivt kurs. Mange diskusjoner, latter og litt seriøsitet også. Her dømte alle veldig godt på videodømming, så her står det bra til med fremtiden til regionen når det gjelder dommersiden.

En av deltagerne har kun drevet med vektløfting I 4uker, så jeg er imponert over at vedkommende besto prøven både ved videodømming og ved teori.

Kursholder er godt fornøyd med innsatsen som ble lagt ned av gruppen.”

Vi er veldig fornøyd med å ha ni nye dommere i regionen.

Dommerkursmars24
Ni nye dommere er klare til å bidra som dommere på stevner og mesterskap. Christian Lysenstøen (tredje fra venstre)

Mvh

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik