Innbydelse til NM Junior 2020

Til alle klubber,

Vedlagt innbydelse til NM junior 2020 som arrangeres av Hitra VK:

https://drive.google.com/file/d/134seIGf63MkpV7_42CpNUFtaZ6oFtZm1/view

Lørdag 5.september kl. 08.00 – 09.00 i Hitrahallen

Påmelding: I vedlagte skjema innen 14.08.2020 (innbydelsen lastes ned)

Startkontingent: Betales innen en uke etter påmeldingsfristen, dvs. 21.08.2020
Kr.400 pr. deltaker.

Ren Utøver: Må være gjennomført av alle, unntatt de som er født etter 31.12.2005.

Alle utøvere som har gjennomført RU i 2017 eller tidligere må

gjennomføre kurset på nytt for å få delta i de norske mesterskapene

2020. ADNOs repetisjonsmoduler kan benyttes for de som har gjennomført

kurset tidligere. Det er utøvers ansvar å påse at et gyldig kurs er

gjennomført. Dette skal påføres de aktuelle påmeldingsskjemaene .

Lisens kr. 300 pr. deltaker. Må være betalt til NVF senest en uke

etter påmeldingsfristen, 21.08.2020.

Hilsen Arne Grostad
Generalsekretær
arne.grostad@vektlofting.no