Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 Referat styremøte 2/2020 – Østlandet vektløfterregion

Referat styremøte 2/2020

Vedlagt kan du lese referat fra årets andre styremøte: https://vektloftingost.no/wp-content/uploads/2020/07/Referat_ØVR_24062020-2.docx

Styret ønsker alle en strålende sommer.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik