Referat styremøte 2/2020

Vedlagt kan du lese referat fra årets andre styremøte: https://vektloftingost.no/wp-content/uploads/2020/07/Referat_ØVR_24062020-2.docx

Styret ønsker alle en strålende sommer.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik