Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 INVITASJON TIL TRENER II – Østlandet vektløfterregion

INVITASJON TIL TRENER II

Har du tidligere fullfør Trener 1 kurs, men ikke Trener II? Da har du muligheten nå!

Norges Vektløfterforbund inviterer til Trener II kurs helgen 3.-5. desember 2021 og 14. – 16. januar 2022. Kurset holdes på Toppidrettssenteret i Oslo av Jan Egil Trøan og Ronny Fevåg.

Trener II bygger på kompetansen og praksisen fra Trener 1, men det tilkommer også nye momenter som selve treningsprosessen. For å ta Trener II må man ha fullført Trener 1 kurs. Vi håper at folk i regionen ønsker å være med på å løfte kompetansen innen trenerrollen, som er viktig for å drive vektløftingen framover.

Les invitasjonen og nødvendig informasjon her.

Påmeldingsfrist 19. november 2021.

 

Mvh Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik