Aktiviteter framover ifm koronavirus

Kilde: storymaps.arcgis.com

Henviser til følgende referat fra NVF vedrørende koronaviruset og kommende aktiviteter.

Utsettelse av aktivitet for mars og april er som følger:

  • Lederseminar og Ting 28 og 29 mars 2020 på Radisson Blu utsettes. En vil arbeide ut fra at det kan være mulig å avholde dette 6. og 7. juni 2020 avhengig av smitte situasjonen.
  • NM veteran 18 april, Tønsberg utsettes.
  • NM junior 25 april, Hitra, utsettes

Les også pressemeldingen fra Norges Idrettsforbund 12.mars 2020.

“På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning” 

I mellomtiden oppfordrer vi alle til holde seg hjemme, følge myndighetenes råd og ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik