Referat fra Styremøte 1 – 2020

Årets første styremøte ble avholdt søndag 15.mars 2020 via Facebook videonettprat. Her kan du lese referatet.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik