Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

Kan et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet bli holdt erstatningsansvarlig dersom aktiviteten ikke skjer i samsvar med offentlige regler og vedtak?

Dette er et ofte stilt spørsmål fra idrettslag til NIF, og her forsøker NIF å belyse denne problemstillingen: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/

Østlandet vektløfterregion viser igjen til NVFs retningslinjer publisert tidligere, og anmoder alle klubber om å ta egne risikovurderinger i forbindelse med smittevernhensyn. ØVR viser særskilt til dette punktet i offentlige myndigheters anbefalinger:

  • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Her ligger retningslinjene fra NIF:

Ta vare på hverandre og ta kloke valg <3

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik