Fellesidrettslige anbefalinger fra NIF og Helsedirektoratet

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Det har helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme.

Av denne grunn har Norges idrettsforbund henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veidleder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Disse skal følges når klubbene nå tar i bruk sine treningslokaler igjen.

Her kan du lese de nye retningslinjer:

Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik