Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 Klubbesøk på Gjøvik AK – Østlandet vektløfterregion

Klubbesøk på Gjøvik AK

Den 12.02.19 var regionstrener på klubbesøk hos Gjøvik AK. Det er første gang
jeg har vært på besøk i en klubb med flere ungdomsløftere enn seniorer. Dette
er meget gledelig med tanke utvikling av sporten, på så vel bredde- som
resultatsiden. Gjøvik AK har ca 20 ungdommer som trener jevnlig, og er den
klubben på Østlandet som driver best på ungdomssiden. Flere av løfterne viste
utmerket teknikk og vil etter hvert oppnå gode resultater om de fortsetter som
nå. Alt i alt et meget positivt besøk hos Gjøvik AK.

Regionstrener
Egon Vee-Haugen

 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik