Klubbesøk på T&IL National

 

Besøk av regionstrener i Sarpsborg

Den 18.02.19 var regionstrener på besøk hos T&IL National. Det ble som så ofte før terpet på
teknikk. Utgangsstilling, 1.drag og tilslag var i hovedsak de viktigste punkter det ble rettet
på. Utøverne forsto hvor viktig utgangsstillingen og et rolig bunndrag var for en korrekt
utførelse av løftet, og i løpet av 2 timer var det stor fremgang i det tekniske. Undertegnede
synes det er meget givende å besøke klubber med så ivrige og lyttende løftere. Et vellykket
besøk i en veldrevet klubb.

Egon Vee-Haugen
Regionstrener

 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik