NYTT FORBUNDSSTYRE

Helgen 16. – 17. mars ble det arrangert lederseminar og årets forbundsting i regi av NVF på Scandic Helsfyr i Oslo.

I år var deler av forbundsstyret på valg, og styremedlem i ØVR Christian Lysenstøen ble valgt inn som nytt forbundsstyremedlem for to år. På vegne av styret gratulerer vi Christian med nok et verv! Christian har i flere år hatt en rekke roller og ansvarsområder innen idretten, både som styremedlem i hjemklubben Spydeberg Atletene, Styremedlem og stevneansvarlig i ØVR, dommerinstruktør og som en del av Teknisk Komite i NVF og kjenner idretten nesten som sin egen lomme. Kjært barn har jo mange navn.

I tillegg har Christian sittet i NVF´s kontroll utvalg (KU) fram til nå, men trer av som en del av KU når han nå blir en del av forbundsstyret.

Vi ønsker Christian masse lykke til med ny rolle. Nå gjelder det bare å holde oversikt over alle kommende møteinnkallinger fra klubb(er), region(er) og forbund!

Mvh

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik