Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 Nyttig informasjon fra ADNO – Østlandet vektløfterregion

Nyttig informasjon fra ADNO

ANTIDOPING HJEMMESIDE:

https://www.antidoping.no/

DOPINGLISTEN 2020:
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

BRUK AV KOSTTILSKUDD:
https://www.antidoping.no/kunnskap-og-ressurser/kosttilskudd

Anbefaler sterkt at denne informasjonen leses av alle.

REN UTØVER:
https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver

I innbydelser til de forskjellige NM i 2020 er gitt denne informasjon:
RU må være gjennomført av alle, unntak for de født etter 31.12.2005.
Vedtak fra styremøtet 14.08.2019 er at alle utøvere som har gjennomført Ren utøver i 2016 eller tidligere må gjennomføre kurset RU på nytt for å få delta på NM 2020. ADNOs repetisjonsmodul kan benyttes for de som har gjennomført kurset tidligere.

En annen nyhet: 
Ved gjennomføring av Ren Utøver får du tilsendt et diplom på oppgitt e-post. Det er nå ikke lengre mulig å få tilgang til diplomet før alle modulene er gjennomført. Datoen som fremkommer nederst på diplomet, er datoen for første gangs gjennomføring. Når man gjennomfører repetisjonsmodulen, blir datoen oppdatert med datoen man besto repetisjonsmodulen.


ADNO REPETISJONSMODUL:
https://www.antidoping.no/nyheter/ny-repetisjonsmodul-p%C3%A5-ren-ut%C3%B8ver


AntiDoping Norge (ADNO) lanserte i oktober 2019 en Repetisjonsmodul for de som har

gjennomført RU tidligere. Modulen er lagt opp på følgende måte:


– Det er 21 spørsmål hentet fra de syv modulene som finnes i Ren Utøver, tre spørsmål fra

hver modul, randomisert De som IKKE noen gang har gjennomført Ren Utøver må

gjennomføre kurset i sin helhet da muligheten for å gjennomføre repetisjonsmodul ikke er

tilgjengelig for dem.

MEDISINSK FRITAK: (TUE)
https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue

Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. Det er utarbeidet regler for medisinsk fritak.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik